Služby

Služby Dotačního Managementu

Společnost Z+M Group poskytuje komplexní poradenství v oblasti grantů a dotačních programů EU ve všech fázích projektu, od jeho přípravy až po jeho úspěšné ukončení. Pomůžeme Vám s analýzou potřeb, zpracujeme projektový záměr, připravíme veškerou dokumentaci potřebnou k podání žádosti. V případě schválení Vašeho projektu Vám pomůžeme s kompletní administrací, poradíme v oblasti výběru dodavatelů, zadávání veřejných zakázek ad. Máme bohaté zkušenosti s celkovou administrací projektů z různých dotačních titulů. Pomůžeme Vám s plněním všech povinností, abyste dosáhli stanovených projektových cílů a Váš projekt byl úspěšný.

  • Chcete, aby Vaši žáci a studenti pracovali s nejnovějšími technologiemi?
  • Rádi byste jim poskytli pro výuku to nejlepší?
  • Máte zastaralé vybavení učeben?

Ušetříme Vám čas a pomůžeme Vám získat finanční prostředky na Vaše investiční záměry. Za poslední 3 roky jsme pomohli získat školám více než 160 mil. Kč

Jsme silným a zkušeným partnerem. Náš projektový tým čítá kromě řady zkušených a kvalifikovaných projektových manažerů také odborníky, kteří se dlouhodobě orientují na technicko-parametrovou část projektu. Jsme Vám schopni kvalifikovaně poradit s výběrem optimálního řešení a vhodných produktů. Služby dotačního managementu jsme Vám schopni poskytnout v režimu Náhradního plnění, jehož jsme přímým poskytovatelem.

Sluzby 1

Fáze Administrace Projektu

  • 1. Osobní schůzka – na které identifikujeme Vaše potřeby, vytipujeme vhodný dotační titul, seznámíme Vás s podmínkami čerpání podpory
  • 2. Příprava žádosti – na základě analýzy potřeb rozpracujeme projektový záměr, navrhneme Vám optimální řešení, zpracujeme žádost o podporu včetně všech příloh
  • 3. Proces hodnocení žádosti – po celou dobu hodnocení žádosti o podporu zajistíme veškeré kroky vedoucí k vydání právního aktu a obdržení finanční podpory
  • 4. Realizace projektu – věcná realizace je na Vás, vše ostatní zajistíme, po celou dobu realizace projektu budeme dohlížet na plnění podmínek uvedených v právním aktu, zajistíme za Vás kompletní administraci projektu
  • 5. Úspěšné ukončení projektu – zajistíme veškeré kroky související s administrativním ukončením a finančním vypořádáním projektu, v případě udržitelnosti projektu zajistíme i v tomto období vše potřebné

Vzdělávací služby

Společnost Z+M Partner je vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, oprávněnou k realizaci vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.

Naše nabídka akreditovaných kurzů zahrnuje zejména vzdělávací programy připravené speciálně pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to v souladu s požadavky projektů zjednodušeného vykazování, tzv. Šablon. Realizujeme vzdělávací programy na míru dle požadavků konkrétní školy či školského zařízení, a to v rámci celé republiky. Můžete si vybrat z celé naší nabídky jakýkoliv typ kurzu, na místě, čase a dalších specifických požadavcích se dohodneme.

Sluzby 2