Omnneo® Classroom Concepts

Po značkou Omnneo® dodáváme školám komplexní realizace a rekonstrukce odborných učeben. Pro naše zákazníky jsme schopni dodat na klíč celé řešení tedy od naprojektování přes stavební úpravy až po vybavení. Jen za rok 2018 naše společnost realizovala více než 200 odborných učeben. Školám jsme také schopni zajistit finanční prostředky na tyto učebny z evropských dotačních programů jako jsou IROP, OP PPR, ITI, MAS, IPRÚ, CLLD, atd.

Classroom Concapts

3D grafický návrh učebny

Jakoukoli učebnu zpracujeme jako 3D grafický návrh, ten Vám pomůže s ucelením představy, jak by mohla učebna vypadat. Získáte tak vizuální náhled na komplexní rozmístění učebny.

Klíčové vlastnosti a funkce

Classroom Concapts 1

IT učebny

 • konfigurovatelný nábytek se síťovými tunely
 • HW a SW vybavení
 • interaktivní řešení – LCD panel, tabule, vizualizér, 3D helmy
 • integrace učebny do konektivity školy
 • uživatelská školení akreditovaná MŠMT
 • 3D grafický návrh učebny

Classroom Concapts 2

Jazykové učebny

 • konfigurovatelný nábytek se síťovými tunely
 • multifunkční SW pro řízení výuky cizích jazyků
 • učitelské a žákovské PC stanice
 • interaktivní řešení – LCD panel, tabule, vizualizér
 • integrace učebny do konektivity školy
 • uživatelská školení akreditovaná MŠMT

Classroom Concapts 3

Učebny/laboratoře chemie

 • speciální laboratorní nábytek
 • laboratorní digestoře
 • měřicí přístroje a čidla (mimo jiné Pasco, Vernier, Neulog)
 • chemické nádobí a příslušenství
 • široká nabídka učebních pomůcek
 • souprav pro výuku chemie
 • kompletní instalace vč. zaškolení

Classroom Concapts 4

Učebny/laboratoře fyziky

 • speciální laboratorní nábytek
 • měřicí přístroje a čidla (mimo jiné Pasco, Vernier, Neulog)
 • zdroje napětí
 • učební pomůcky pro mechaniku, dynamiku, termiku, optiku, elektřinu a magnetismus
 • kompletní instalace vč. zaškolení
 • vše na klíč

Classroom Concapts 5

Učebny/laboratoře přírodopisu a biologie

 • speciální laboratorní nábytek
 • mikroskopy, videomikroskopy
 • lupy, pozorovací nádoby
 • preparáty, kufříkové soupravy
 • učební pomůcky pro anatomii člověka
 • zoologii, botaniku, geologii
 • kompletní instalace vč. zaškolení
 • vše na klíč

Classroom Concapts 6

Dílny a polytechnické učebny

 • dílenský nábytek
 • ruční nářadí, elektrické nářadí
 • dílenské stroje a příslušenství
 • polytechnické soupravy
 • robotické stavebnice
 • kompletní instalace vč. zaškolení
 • vše na klíč