Voice and Video

Voice and Video

S moderní multimediální jazykovou učebnou k efektivní výuce. Výborná znalost cizích jazyků patří v dnešní době mezi základní stavební kameny vzdělání našich dětí. Efektivní a názorná výuka jazyků se neobejde bez moderní učebny, kterou reprezentuje jazykový laboratorní systém Omnneo, jenž představuje špičkovou technologii v oblasti multimediálních učeben.

Plně digitalizovaný audio-vizuální systém Omnneo VV+ (voice and video) tvoří ucelený produkt, který podpoří rozvoj všech čtyř klíčových kompetencí: mluvení, poslech, čtení, psaní. Používání moderních digitálních technologií a materiálů ve výuce jazyků, žáky motivuje a baví. Učiteli uspoří čas a nabízí širokou škálu výukových metod pro moderní vzdělávání. Prostředí aplikace Omnneo VV+ je intuitivní, přehledné a odpovídá nárokům na jednoduché ovládání jazykové učebny.

Voice and Video

Klíčové vlastnosti a funkce

Složení jazykové učebny

 
 

 • učitelské stanoviště vybavené multimediálním all-in-one počítačem s velkou dotykovou obrazovkou a sekundárním monitorem pro komfortní výuku
 • komfortní set sluchátek s mikrofonem
 • softwarová aplikace Omnneo VV+ teacher
 • žákovské stanoviště vybavené multimediálním all-in-one počítačem s velkou obrazovkou (na přání zákazníka možno dodat notebooky, klasické stolní PC či konvertibilní zařízení)
 • komfortní set sluchátek s mikrofonem
 • softwarová aplikace Omnneo VV+ student
 • kompletní síťová infrastruktura učebny
 • nábytek a další vybavení dle dispozičních nároků školy ("hnízda", "účko", "řady", atd.)
 • doplňkové IT vybavení - interaktivní projekce (displej, int. projektor), zálohovací NAS, atd.

Klíčové vlastnosti učebny

 
 

 • sofistikovaný, ale velmi intuitivní software pro výuku jazyků
 • classroom management funkce pro řízení výuky ve třídě
 • elearningový portál pro přístup kantora i žáků i mimo jazykovou laboratoř (domácí úkoly, příprava na výuku, atd.)
 • testovací , chatovací a hlasovací moduly pro maximalizaci účinnosti výuky
 • maximalizace komfortu ovládání pro vedoucího výuky (integrované slovníky, editovatelné seznamy tříd a žáků, uživatelský přívětivé grafické rozhraní aplikace, dvoustupňové akreditované školení, hotové výukové lekce pro výuku jazyků pro SŠ a ZŠ)
 • řešení je koncipováno jako multimediální tedy vhodné nejen pro výuku jazyků, ale i dalších předmětů jako IT, programování, matematika, atd.

Galerie realizovaných učeben

Voice and Video 2
Voice and Video 3
Voice and Video 4
Voice and Video 5
Voice and Video 6
Voice and Video 7
Voice and Video 8
Voice and Video 9
Voice and Video 10
Voice and Video 11
Voice and Video 12
Voice and Video 13